top of page

  O meu traballo ten como eixes articuladores o tempo e o arquivo e constitúe unha especie de diario organizado en serie. ​ Apaixoame experimentar con diferentes formas de representación e adaptalas ás miñas necesidades ou capacidade de expresión e investigación. 

​  O debuxo e a fotografía son as principiáis ferramentas das que parto. Para min son o medio que me permite captar o entorno e a realidade que me rodea. ​Cada peza, independentemente da técnica empregada, forma parte dunha serie e esta á súa vez forma parte dun arquivo organizado cronoloxicamente; que permite unha lectura temporal e se converte nunha especie de "diario do tempo".

bottom of page