top of page

Taxas de referencia xaneiro 2024.

Prezos de partida para diferentes tamaños. Pode haber variacións dependendo da complexidade do traballo. 

Prezos sen IVE. 

B22115A7-56F1-4D4F-AF5C-024095B09436.png

PRECIOS GENERALES OBRA 

2.jpg
(medidas obra sin marco)
2.jpg
(medidas obra sin marco)
3.jpg
(medidas obra sin marco)
(medidas obra sin marco)
bottom of page